शेतमाल तारण कर्ज योजना कार्यशाळा, मुल दि.2/03/2019

शेतमाल तारण कर्ज योजना कार्यशाळा, मु
WhatsApp Image 2019-02-03 at 5.30.41 PM.
WhatsApp Image 2019-02-03 at 5.15.57 PM.
WhatsApp Image 2019-02-03 at 5.15.35 PM.
WhatsApp Image 2019-02-03 at 5.08.11 PM.
WhatsApp Image 2019-02-03 at 5.08.01 PM.
WhatsApp Image 2019-02-03 at 5.08.38 PM.
WhatsApp Image 2019-02-03 at 5.09
WhatsApp Image 2019-02-03 at 5.09.53 PM.
WhatsApp Image 2019-02-03 at 5.11.07 PM.
WhatsApp Image 2019-02-03 at 5.07.51 PM.

Design & Graphics by - PRASHANT KHOBRAGADE, Chandrapur